preskoči na sadržaj

Osnovna škola Sveti Križ Začretje

 > Naslovnica
Vijesti

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO UČITELJA-UČITELJICE RAZREDNE NASTAVE

Autor: Neven Gradečak, 8. 3. 2019.

OSNOVNA ŠKOLA

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

KLASA: 112-03/19-01/21

URBROJ:2197/04-380-26-19-1

Sveti Križ Začretje, 7. 3.  2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) Osnovna škola Sveti Križ Začretje, Školska 5, 49223 Sveti Križ Začretje, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 

  1. UČITELJA/UČITELJICE RAZREDNE NASTAVE– 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. , 7/17. i 68/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u  osnovnoj školi (NN 6/19.) 

Prijavu treba vlastoručno potpisati.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

-životopis     

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi

-dokaz o državljanstvu

-uvjerenje nadležnog suda o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

-dokaz o prethodno ostvarenom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

Kandidat/kinja koji/a je steko/la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan/na je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma ( NN 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03., 198/03., 138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a  ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/

Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20

ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 

Kandidat/kinja potrebne dokumente dostavlja u neovjerenim preslikama, a nakon odabira kandidata/kinje, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat/kinja će dostaviti originale dokumenata ili ovjerene preslike.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Osnovna škola Sveti Križ Začretje  kao voditelj obrade podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti osobno ili poštom na adresu škole: Osnovna škola Sveti Križ Začretje, Školska 5, 49223 Sveti Križ Začretje (za natječaj).

Obavijest o rezultatu izbora u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o izboru.

Natječaj vrijedi  od   8.3.  2019.  do  18. 3.  2019.godine.                                                                                                                    

                                                                                                                              Ravnatelj:

                                 Božidar Kučko   

 

 
Tražilica
Kalendar
« Srpanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Oglasna ploča
Anketa
Za što najviše koristiš svoj pametni telefon (mobitel)?
Forum
Korisni linkovi

Arhiva dokumenata
CMS za škole logo
Osnovna škola Sveti Križ Začretje / Školska 5, HR-49223 Sveti Križ Začretje / www.os-sveti-kriz-zacretje.skole.hr / ured@os-sveti-kriz-zacretje.skole.hr
preskoči na navigaciju