Očekujete li da će ova školska godina biti lakša od prijašnje?
a) da 33,3%
 
b) ne 0,0%
 
c) sve su jednako teške 0,0%
 
d) teško je to predvidjeti 0,0%
 
e) mislim da je peti razred najteži od svih zbog velikih promjena u satnici i načinu rada 66,7%
 
Ukupno glasova: 6
Zatvori prozor